Doelstellingen en eindtermen

zie hiervoor onze opleidingsspecifieke leerresultaten onder de rubriek 'opleidingscompetenties'