Volledig programma (60 studiepunten) versie 14

Onderwijstaal Nederlands

1 - algemene opleidingsonderdelen

10
NrCursusRefSemesterMt1Mt2VakgroepLesgeverContactStudietijdSP
1Sociologische Verbeelding voor de 21ste Eeuw21PS04Lesley Hustinx451505
2Gevorderde kwantitatieve technieken11PS04John Lievens451505

2 - majors

15
Op te nemen: 1 module uit de onderstaande lijst. Na goedkeuring door de faculteit.

 

2.1 - Major Gezondheid en sociale demografie15

 

2.2 - Major Cultuur en onderwijs15

 

2.3 - Major Politieke Sociologie15

 

3 - keuzeopleidingsonderdelen

15

 

Op te nemen: 15 studiepunten uit minstens 1 module uit de onderstaande lijst.

waarbij minstens 5 studiepunten uit de module ‘Sociologie’ of minstens 5 studiepunten uit de module ‘Beleid en organisatie’.

3.1 - Sociologie

 

3.2 - Beleid en organisatie

 

3.3 - Hulpwetenschappen

 

3.4 - Beleid en organisatie vanuit de hulpwetenschappen

 

4 - masterproef

20
NrCursusRefSemesterMt1Mt2VakgroepLesgeverContactStudietijdSP
1Werkcollege masterproefA:J
B:1
C:2
1PS04Bart Van de Putte30903
2MasterproefJ1PS04Bart Van de Putte4551017

5 - internationale uitwisseling

20

Deze 'internationale uitwisseling' omvat 20 studiepunten en vervangt 1) de major (15 STP) en 2) 5 STP keuzeopleidingsonderdelen, waarvoor inhoudelijke overeenstemming moet zijn met een vak uit de module 'Sociologie' of uit de module 'Beleid en organisatie'.

 

NrCursusRefSemesterMt1Mt2VakgroepLesgeverContactStudietijdSP
1Studietraject in het buitenlandA:1
B:2
1PS04Henk Roose060020