Profiel van de opleiding

Inhoud

In deze master na master opleiding worden diverse facetten van het geneesmiddel binnen de context van hun toepassing in het ziekenhuis belicht. Meer bepaald worden volgende onderwerpen behandeld: (a) de eigenschappen, nevenwerkingen, toediening en dosering van de geneesmiddelen die specifiek in ziekenhuizen gebruikt worden, (b) de officinale bereiding en farmaceutische formulering van deze geneesmiddelen, (c) de organisatie en het beheer van een ziekenhuisapotheek, (d) de verdeling van geneesmiddelen naar de verschillende afdelingen in het ziekenhuis, (e) de correcte toepassing van de wetgeving in verband met ziekenhuisapotheken, (f) het gebruik van informatica in de ziekenhuisapotheek (g) integrale kwaliteitszorg in de ziekenhuisapotheek.

Praktische informatie

De academische opleiding bevat geen beroepsbekwaming (stage), wel een masterproef van 16 studiepunten die wordt uitgevoerd op de stageplaats tijdens het derde opleidingsjaar.

De academische opleiding wordt gespreid over 3 jaar.

Jaar 1: Farmacotherapie (9 stp), Fysiopathologie (4 stp), Organisatie en beheer (5 stp), Ziekenhuishygiëne (4 stp), Farmaceutische technologie voor het ziekenhuis (4 stp), Radiofarmaca en contrastproducten (4 stp), Medische hulpmiddelen en implantaten (4 stp), Wetgeving (3 stp) en Inleiding tot bedrijfsmanagement (3 stp).

Jaar 2: Inleiding tot klinische farmacie (4 stp).

Jaar 3: Masterproef (16 stp).

Afwijking van de academische kalender voor deze opleiding
Het programma van het eerste modeltrajectjaar eindigt reeds in de week rond half april omdat de studenten vanaf half april t.e.m. september reeds 16 weken beroepsbekwaming moeten voltooien in een ziekenhuisapotheek. Deze beroepsbekwaming valt buiten het academisch programma maar is verplicht voor het behalen van de beroepstitel. In het tweede modeltrajectjaar combineren de studenten hun beroepsbekwaming met één opleidingsonderdeel "Inleiding tot de klinische farmacie". In het derde modeltrajectjaar tenslotte voeren de studenten de masterproef uit op de stageplaats.
Wettelijke beroepsvereisten waaraan het diploma voldoet

De inschrijving op de lijst van erkende ziekenhuisapothekers is slechts mogelijk op voorleggen van:

Het betreft hier het KB van 22 oktober 2012 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker en het MB van 22 oktober 2012 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker.