Doelstellingen en eindtermen

Deze masteropleiding leidt op tot een polyvalente, toepassingsgerichte ingenieur die werkt aan alle aspecten van bio-engineering in het domein land- en tuinbouw:

 

Studenten die deze opleiding met succes afronden, zijn in staat om biotechnische problemen op te lossen, rekening houdend met de vereisten van een economische, veilige en milieubewuste uitbating en inzake voedselveiligheid. Zij zijn in staat om binnen een bepaalde probleemstelling relevante informatie te verwerven en te verwerken en tot het communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen zowel aan specialisten als aan leken. De afgestudeerde heeft de academische competenties verworven van zelfgestuurd leren. Hij beschikt over de nodige creativiteit, onderzoeksmethodologie en kennis om een onderzoeksvraag op te lossen en over de oplossing te communiceren.