Volledig programma versie 5

Onderwijstaal Nederlands

1 - algemene opleidingsonderdelen

Op te nemen: 1 module uit de onderstaande lijst. Na goedkeuring door de faculteit.

De toelatingsvoorwaarden kunnen geraadpleegd worden via: https://www.ugent.be/eb/nl/opleidingen/voorbereidingsprogramma/toelatingsvoorwaarden-vbp.pdf

1.1 - voor instroom economische Bachelors37

 

1.2 - voor instroom andere Bachelors90