Volledig programma (60 studiepunten) versie 6

Onderwijstaal Engels

1 - algemene opleidingsonderdelen

6
NrCursusRefSemesterMt1Mt2VakgroepLesgeverContactStudietijdSP
1Strategisch management111EB23Johan Verrue451806

2 - afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen

33
NrCursusRefSemesterMt1Mt2VakgroepLesgeverContactStudietijdSP
1Onderzoeksmethoden in bedrijfsfinanciering111EB22Tom Vanacker551806
2Waardering en risicomanagement112EB22Tom Vanacker551806
3Gevorderde bedrijfsfinanciering211EB22Klaas Mulier551806
4Gevorderde financiële analyse111EB22Heidi Vander Bauwhede551806
5Gevallenstudies bedrijfsfinanciering211EB22Rudy Aernoudt30903
6Bedrijfsfinanciering in de praktijk212EB22Els De Wielemaker551806

3 - keuzeopleidingsonderdelen

6
Op te nemen: 6 studiepunten uit 1 tot 2 modules uit de onderstaande lijst. Na goedkeuring door de faculteit.

3.1 - Opleidingsspecifieke keuzeopleidingsonderdelen

 

3.2 - algemene keuzeopleidingsonderdelen

 

4 - masterproef

15
NrCursusRefSemesterMt1Mt2VakgroepLesgeverContactStudietijdSP
1Masterproef [en, nl] J122545015