Profiel van de opleiding

De klemtoon van de opleiding Handelswetenschappen ligt op de organisatie van een onderneming en de manier waarop ze zaken doet. Je krijgt een goed inzicht in de structuur van de onderneming, de dynamiek binnen een bedrijf en de relaties met de stakeholders. Je leert je stakeholders beter begrijpen. Hierdoor kan je succesvolle bedrijfsbeslissingen nemen. Tijdens de masteropleiding verwerf je inzicht in één domein dat een belangrijke uitdaging vormt voor een onderneming. Zo word je voorbereid op een leidinggevende functie in één van de functionele managementdomeinen (bv. HRM, fiscaliteit, financiën). Je leert immers hoe een klant denkt, wat het belang van de fiscale omgeving is, hoe je een efficiënt personeelsbeleid ontwikkelt, hoe je IT inzet om de rentabiliteit te monitoren, waar je op let bij het financieren van nieuwe activiteiten of hoe je door een optimale structuur je strategische doelstellingen haalbaar maakt.

 

In de master kies je voor één van de vijf afstudeerrichtingen. In elk van die afstudeerrichtingen loop je tijdens het tweede semester stage en volg je het vak 'Strategisch management' waaraan een business game is gekoppeld.

 

Fiscaliteit’ brengt je in contact met de meest uiteenlopende – voor een ondernemer – relevante, fiscale vraagstukken. Vrijwel alle fiscale materies komen aan bod: personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en ook de internationale fiscaliteit en de regionale en lokale belastingen. Je leert de spelregels die de administratie moet volgen bij het vestigen en innen van belastingen. Je leert strategisch denken over de impact van fiscaliteit op de onderneming, van optimalisatie van de vennootschapsbelasting, over loonfiscaliteit tot de fiscale planning van het vermogensbeheer van de ondernemer. Zo verwerf je ook de nodige competenties om je tot raadgever – die een ondernemingsperspectief en fiscale deskundigheid hand in hand laat gaan – te ontwikkelen.

De afstudeerrichting ‘Fiscaliteit’ stelt je in staat om te werken in een kantoor van accountants-belastingconsulenten. Jouw werkveld is echter veel ruimer dan fiscaliteit en boekhouding. Je bent vaak de eerste adviseur en vertrouwenspersoon van de onderneming. Je tussenkomsten bepalen de opvolging in de onderneming en het beheer van het privépatrimonium.

 

In Finance en risicomanagement’ verwerf je inzicht in de instellingen van de financiële sector: banken, verzekeringsmaatschappijen, beursvennootschappen en investeringsbedrijven. We maken je vertrouwd met het functioneren van een verzekeringsmaatschappij en hoe je verzekeringen strategisch kan inzetten bij het risicobeheer van een onderneming. Je leert beleggingsportefeuilles samenstellen, beheren en evalueren, en je kan de uitdagingen en opportuniteiten in financieel management voor een internationale onderneming situeren. Daarnaast bestudeer je de meerwaarde en verschillende soorten van (Europese) banken en hoe deze instellingen worden beheerd en gereguleerd. Je zal ook financiële risico’s binnen een onderneming leren identificeren, meten en beheersen. Tot slot verwerf je de competenties om financiële data te verzamelen, analyseren en modelleren.

Vanuit ‘Finance- en risicomanagement’ kan je terecht in banken, verzekeringsondernemingen, beursvennootschappen en investeringsbedrijven. Je kan ook terecht in de afdeling ‘finance’ van vele industriële ondernemingen.

 

In ‘Management en informatica’ kom je in de eerste plaats met de managementgerichte dimensie van informatica in aanraking. Je leert een succesvol IT-project opzetten, begeleiden en afronden. Daarnaast krijg je inzicht in het toenemend belang van informatie voor een gezonde bedrijfsvoering. Je wordt voorbereid om een bedrijf te begeleiden bij de automatisering en informatisering van bedrijfsprocessen. Ook de ‘zachte’ factoren zoals communicatie of hoe mensen met systemen omgaan komen aan bod. Je verwerft ook inzicht in de beveiliging en het helpdeskbeheer. Daarnaast bestudeer je netwerken en operating systems, leer je de beginselen van programmering en functionele analyse, en leer je hoe prototypes van programma’s geschreven worden.

Na ‘Management en informatica’ kan je uiteraard werken in organisaties die zich bijna uitsluitend met ICT bezig houden. Maar je hebt ook een toekomst als business consultant (die klantenbehoeften vertaalt i.f.v. materiaal en infrastructuur) of als ICT-architect en systeemontwikkelaar (die ICT-infrastructuurplannen en informaticatoepassingen voor de goede werking van een bedrijf uitwerkt).

 

In Commercieel beleid’ verwerf je inzicht in welke producten en diensten een organisatie moet ontwikkelen en aanbieden, welke service daarbij noodzakelijk is, welk prijsbeleid wordt gevoerd en welke communicatievormen relevant zijn voor verschillende marktsegmenten. Deze marketingbenadering is multidisciplinair omdat ze inzichten en toepassingen van uiteenlopende disciplines als economie, psychologie, sociologie, statistiek en operationeel onderzoek combineert. Een analytische geest, onderzoeksvaardigheden en kunnen anticiperen op de markt, zijn cruciaal. Er wordt veel aandacht besteed aan zelfstandig en creatief werk, maar ook aan het functioneren in teamverband.

Als afgestudeerde ‘Commercieel beleid’ kan je aan de slag bij organisaties die met marktonzekerheden omgaan of een marketingbeleid voeren of aspecten van een marketingbeleid ondersteunen; zoals marktonderzoeks-, consultancy- en communicatiebureaus.

        

Personeels- en organisatiemanagement’ biedt een gevarieerd beeld van human resource management, gaande van klassieke administratieve vragen, over motivatie van medewerkers tot strategisch denken en handelen. Je leert hoe je een HR-strategie ontwikkelt, hoe je deze afstemt op de organisatiestrategie, en hoe je een performant HRM implementeert. Je vertaalt het HR-beleid in concrete managementpraktijken m.b.t. de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Je gaat na hoe je de organisatie verder kan veranderen en ontwikkelen. Daarnaast besteed je aandacht aan de maatschappelijke en institutionele omgeving van de HR-manager: de arbeidsmarkt, de relaties met vakbonden, internationaal HR, diversiteit en duurzame ontwikkelingen. Tot slot worden jouw onderzoeksvaardigheden aangescherpt a.d.h.v. recent wetenschappelijk onderzoek binnen HRM.

Vanuit ‘Personeels- en organisatiemanagement’ heb je heel wat tewerkstellingsmogelijkheden in profit- en non-profitorganisaties als kwaliteitsmanager, verantwoordelijke personeels- en loopbaanontwikkeling, HR-manager, organizational developer, strategisch analist, werving en selectie officer, etc.