Doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen en eindtermen:

De master in de handelswetenschappen heeft tot doel de studenten te brengen tot een gevorderd niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk functioneren in het algemeen en specifiek aan het domein van de bedrijfseconomie. Algemeen moet de master kunnen functioneren in bedrijfs- of andere organisaties als verantwoordelijke of expert. Daartoe moet hij de algemene en specifieke beroepsgerichte competenties beheersen nodig voor de zelfstandige aanwending van wetenschappelijke kennis op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar van midden of hoger niveau.

De eindtermen van de mastersopleiding zijn de volgende: