Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Academiejaar 2020-2021

Afstudeerrichting: architectuurontwerp en bouwtechniek