Volledig programma versie 6

Onderwijstaal Nederlands

1 - algemene opleidingsonderdelen

Op te nemen: hoogstens 90 studiepunten uit 1 module (afhankelijk van de vooropleiding) uit de onderstaande lijst. Na goedkeuring door de faculteit.

1.1 - Instroom: Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen en Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur

 

1.2 - Instroom: Bachelor of Science in de architectuur

 

1.3 - Instroom: Master of Science in de architectuur27

 

1.4 - Instroom: andere