Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Academiejaar 2020-2021 - Campus Kortrijk

Afstudeerrichting: automatisering