Toelatingsvoorwaarden

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: biomedische ingenieurstechnieken
 2. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: cel- en genbiotechnologie
  • Bachelor in de fysica en de sterrenkunde
  • Een diploma van 'Master in Engineering Technology'
  • Een diploma van een bacheloropleiding in het academisch onderwijs binnen één van de volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
   • Biomedische Wetenschappen
   • Geneeskunde
  • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding binnen één van de volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
   • Biomedische Wetenschappen
   • Geneeskunde
  • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding binnen één van de volgende studiegebieden (of een combinatie ervan):
   • Biomedische Wetenschappen
   • Geneeskunde
  • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met uitzondering van 'architectuur')
  • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de industriële wetenschappen'
  • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de ingenieurswetenschappen' leidend tot de titel van 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van architectuur)
  • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in Engineering' leidend tot de titel van 'burgerlijk ingenieur' (met uitzondering van Architecture)
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en gentechnologie
  • Master in de fysica en de sterrenkunde
  • Master in de industriële wetenschappen: biochemie
  • Master in de ingenieurswetenschappen (KMS)

Toelatingsprocedure voor houders van een niet-Belgisch diploma

Informatie over de toelatingsvoorwaarden en -procedure voor houders van een niet-Belgisch diploma vindt men op de volgende pagina: www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/niet-vlaams-diploma/internationalestudent

Taalvoorwaarden

De taalvoorwaarden voor de Master of Sience in Biomedical Engineering wijken af van het standaardniveau van vereiste taalkennis voor Engelstalige opleidingen zoals gedefinieerd in het onderwijs- en examenreglement. Voor deze opleiding geldt als vereiste taalkennis:

Nederlands: geen taalkennis vereist

Engels: TOEFL 580 (paper-based) - TOEFL 92 (internet-based) - TOEFL 237 (computer-based) - IELTS: 6.5

Zie ook: https://www.ugent.be/nl/opleidingen/masteropleidingen/toelating/master/taal.htm