Toelatingsvoorwaarden

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting: bouwkunde
  • Bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde
 2. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Bachelor in de architectuur
   • Bachelor in de geografie en de geomatica
   • Bachelor in de geologie
   • Bachelor of Engineering Technology
   • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de industriële wetenschappen'
   • Een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' (met inbegrip van 'architectuur')
   • Een diploma van een opleiding 'Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen' leidend tot de titel van 'bio-ingenieur'
   • Master in de architectuur
   • Master in de geografie
   • Master in de geologie
   • Master of Geography
   • Master of Geology
  2. opleidingen oude structuur:
   • Bio-ingenieur in de cel- en genbiotechnologie
   • Bio-ingenieur in de landbouwkunde
   • Bio-ingenieur in de milieutechnologie
   • Bio-ingenieur in de scheikunde
   • Bio-ingenieur in het land- en bosbeheer
   • Licentiaat in de geologie
 3. Na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Bachelor in de bouw
   • Bachelor in de toegepaste architectuur
  2. opleidingen oude structuur:
   • Gegradueerde in bouw

Toelatingsprocedure voor houders van een niet-Belgisch diploma

Informatie over de toelatingsvoorwaarden en -procedure voor houders van een niet-Belgisch diploma vindt men op de volgende pagina: http://www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/inschrijven/internationalestudent

Taalvoorwaarden

De taalvoorwaarden voor de Master of Science in de industriële wetenschappen: bouwkunde wijken af van het standaardniveau van vereiste taalkennis voor Nederlandstalige opleidingen zoals gedefinieerd in het onderwijs- en examenreglement. Voor deze opleiding geldt als vereiste taalkennis:

Nederlands: niveau B2, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement.

Engels: niveau B2, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement.