Profiel van de opleiding

In de opleiding industriële wetenschappen verwerf je via basisvakken veeleer toepassingsgerichte kennis. Je gebruikt die kennis om bestaande ontwerpen te verbeteren of om systemen te optimaliseren in een specifieke bedrijfs- of sectorcontext. Je opleiding wordt gekenmerkt door veelvuldige contacten met het werkveld gekoppeld aan projectgericht en vakoverschrijdend onderwijs.

Het eerste jaar is volledig gemeenschappelijk voor alle opleidingen industriële wetenschappen. De opleiding start met een fundamentele vorming in de wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. Daarnaast krijg je al van in het eerste jaar voeling met een aantal typische ingenieursdisciplines: ontwerptools, materiaalkennis, elektrische en elektronische bouwstenen.

Vanaf het tweede jaar komen er nog enkele algemene ingenieursvakken bij, zoals toegepaste stromings- en energieleer en duurzame energietechnieken, maar de hoofdmoot wordt de specifieke opleiding in bouwkunde en landmeten. Je leert bouwkundige rekentechnieken, hydrotechniek, topografie, constructie van gebouwen en CAD. Bovendien kan je in het derde jaar via de stage, de majors (major bouwkunde en major landmeten) en de keuzevakken persoonlijke accenten leggen. De keuzevakken bestaan uit zowel opleidingsgebonden specialisatievakken als ondernemingsgerichte vakken. De bacheloropleiding wordt afgerond met een vakoverschrijdende bachelorproef.

Er wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan de samenhang en de onderlinge afstemming van de vakinhouden. De opleiding is opgebouwd rond verschillende leerlijnen die doorheen de hele opleiding lopen. Zo is er bijvoorbeeld een onderzoekslijn, waarin je al van in het eerste jaar bouwkundige constructies leert onderzoeken en formeel beschrijven, en die dan in de volgende jaren geleidelijk meer diepgang krijgt.

Het masterjaar bestaat uit diverse delen: een aantal plichtvakken, de stage, de masterproef, en de keuzevakken die behoren tot verschillende leerlijnen. Wie bijvoorbeeld denkt aan het oprichten van een eigen bedrijf kan vooral vakken kiezen uit de ondernemerslijn. Wie vooral geïnteresseerd is in bouwkundige rekentechnieken kan kiezen voor een verdere specialisatie in dit domein, etc...

Er is bovendien mogelijkheid om deel te nemen aan internationale stages en Erasmus-uitwisseling. Hiermee streeft de opleiding ernaar om praktisch ingestelde ingenieurs te vormen die zich kunnen waarmaken in een internationale context.