Doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

De Master of Science in de industriële wetenschappen: bouwkunde vormt ingenieurs met (i) een grondige domeinspecifieke vorming in de bouwkunde, (ii) een goede algemene wetenschappelijke vorming, aangevuld met (iii) communicatievaardigheden.

Eindtermen

• Bouwkundige constructies kunnen analyseren, ontwerpen, berekenen en de leiding over de uitvoering kunnen nemen.
• Inzicht hebben in de basisprincipes van bouwkundige constructies en die principes kunnen toepassen.
• Goed in team kunnen werken, zelfstandig én in team bouwprojecten kunnen uitwerken en hierover kunnen communiceren met leken en specialisten.