Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Academiejaar 2020-2021

Afstudeerrichting: logopedie