Toelatingsvoorwaarden

 1. Rechtstreeks:
  • Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Spaans
 2. Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Master in het tolken waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
   • Master in het tolken: combinatie van ten minste twee talen waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
  2. opleidingen oude structuur:
   • Licentiaat-tolk waarbij de gevolgde talencombinatie overeenstemt met de afstudeerrichting van de postgraduaatsopleiding
 3. Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
  1. opleidingen nieuwe structuur:
   • Een diploma van een masteropleiding aansluitend op een bacheloropleiding na het slagen voor een toelatingsproef
   • Een diploma van een masteropleiding die volgt op een andere masteropleiding na het slagen voor een toelatingsproef
  2. opleidingen oude structuur:
   • Een diploma van een academische opleiding van de tweede cyclus  na het slagen voor een toelatingsproef

Taalvoorwaarden

De taalvoorwaarden voor de Postgraduaatsopleiding Conferentietolken wijken af van het standaardniveau van vereiste taalkennis voor Nederlandstalige opleidingen zoals gedefinieerd in het onderwijs- en examenreglement. Voor deze opleiding geldt als vereiste taalkennis:

Nederlands: geen vereiste taalkennis

Engels: geen vereiste taalkennis