Doelstellingen en eindtermen

Het postgraduaat Conferentietolken (1 jaar, 60 studiepunten) beoogt een vervolmaking in het consecutief en simultaan tolken binnen een conferentiecontext. Het richt zich tot binnen- en buitenlandse studenten met een voldoende kennis van het Nederlands en de gekozen talen, die een doorgedreven beroepsgerichte vorming zoeken.

Afgestudeerde studenten leren:

- consecutief tolken uit minstens twee vreemde talen in het Nederlands op het niveau van een conferentietolk;

- simultaan tolken uit minstens twee vreemde talen in het Nederlands op het niveau van een conferentietolk;

- consecutief tolken uit het Nederlands in minstens één vreemde taal op het niveau van een conferentietolk;

- simultaan tolken uit het Nederlands in minstens één vreemde taal op het niveau van een conferentietolk;

en verwerven: 

- een uitstekende mondelinge formuleervaardigheid in het Nederlands;

- kennis van en inzicht in het gebeuren, in de deontologie en in de technieken van het conferentietolken en hebben een grondige basiskennis van de verschillende Europese instellingen.