Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Academiejaar 2020-2021

Talencombinatie: Nederlands, Engels, Italiaans