Doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

·        twee talen, te kiezen uit het aanbod van de opleidingen Taal- en letterkunde: Germaanse talen, Romaanse talen of Latijn & Grieks, op een vlotte wijze beheersen;

·        over een sterk taalbewustzijn beschikken;

·        wetenschappelijk inzicht bezitten in het taalsysteem en de vele verschijningsvormen van taal;

·        wetenschappelijk inzicht bezitten in de specifieke eigenschappen van literaire teksten en in het historisch functioneren van literatuur;

·        verscheidene analysemethoden kunnen toepassen bij de studie van de betrokken talen en het gebruik ervan kunnen duiden in een ruime historische, sociale, culturele en filosofische context.

 

Eindtermen

·        grondige kennis van de twee gekozen talen bezitten en deze kunnen toepassen;

·        kennis hebben van de stand van zaken van het onderzoek van de taal als communicatievorm;

·        inzicht hebben in de historische aspecten van de bestudeerde talen en dit inzicht kunnen toepassen bij de studie van teksten;

·        kennis hebben van de literaire tradities van de twee gekozen talen en deze kunnen toepassen bij de analyse van teksten en bij het situeren in een historische en stilistische context;

·        vertrouwd zijn met literatuurwetenschappelijke analysemethodes en deze in de praktijk kunnen brengen;

·        vertrouwd zijn met taaltheoretische analysemethodes en deze in de praktijk kunnen brengen;

·        vertrouwd zijn met de taal- en letterkundige relaties tussen de twee gekozen talen;

·        kennis hebben van de geschiedenis en cultuur van de taalgebieden waarin de gekozen talen werden of worden gesproken, alsook deze kennis kunnen toepassen;

·        in de vorm van een seminariewerk een bepaald onderwerp uit de opleiding kritisch kunnen belichten en hierbij gebruik kunnen maken van de wetenschappelijke bronnen.