Op te nemen: 15 studiepunten te selecteren uit de de vakken aangeboden in de verschillende trajecten. Na goedkeuring door de faculteit.