Op te nemen: 15 studiepunten te selecteren uit de voorbereidingsprogramma's tot aanvullende masters. Na goedkeuring door de faculteit.