Op te nemen: 15 studiepunten te selecteren uit een nog niet gevolgde taal, waarvan minstens 10 studiepunten Taalvaardigheid of Taalbeheersing. Na goedkeuring door de faculteit.