Volledig programma (180 studiepunten) versie 3

Onderwijstaal Nederlands

1 - algemene opleidingsonderdelen

30

1.1 - Faculteitsbrede vorming15

 

1.2 - Studie-eigen algemene opleidingsonderdelen15

 

2 - afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen

135

2.1 - Talen120

 

2.2 - Onderzoeksproject15

 

3 - keuzeopleidingsonderdelen

15
Op te nemen: 15 studiepunten uit 1 module uit de onderstaande lijst. Na goedkeuring door de faculteit.

Studenten die het traject onderwijs gevolgd hebben, kunnen rechtstreeks instromen in de educatieve masteropleiding.

3.1 - Traject onderwijs15

 

3.2 - Traject literatuurwetenschap15

 

3.3 - Traject taalwetenschap15

 

3.4 - Traject Klassieke traditie15

 

3.5 - Traject derde taal15

 

3.6 - Traject verwante talen15

 

3.7 - Aanlooptraject15

 

3.8 - Traject vrije keuze15