Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Academiejaar 2020-2021

Talencombinatie: Duits - Italiaans