Derde jaar uit het 3 -jarig modeltraject Mt1 versie 17

Onderwijstaal Nederlands

1 - algemene opleidingsonderdelen

Ingevolge de covid19-pandemie is het onzeker of het buitenlandsemester (eerste semester Ba3) zal kunnen doorgaan; daarom is voor de studenten uit het derde bachelorjaar eenmalig een aangepast programma voorzien, dat vermeld is in 2 afzonderlijke modules met de naam ‘Coronamodule in Ba3’, namelijk: ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN, module 1.6. en KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN, module 3.4.

1.4 - Talen en culturen

 

1.5 - Methode en onderzoek

 

1.6 - Coronamodule in Ba3

 

3 - keuzeopleidingsonderdelen

Op te nemen: 1 module (studietraject) uit de onderstaande lijst.

3.1 - Studietraject Russisch

 

3.2 - Studietraject Zuid-Slavische taal

 

3.3 - Studietraject zonder buitenlandervaring

 

3.4 - Coronamodule in Ba3