Tweede jaar uit het 3 -jarig modeltraject Mt1 versie 17

Onderwijstaal Nederlands

1 - algemene opleidingsonderdelen

Ingevolge de covid19-pandemie is het onzeker of het buitenlandsemester (eerste semester Ba3) zal kunnen doorgaan; daarom is voor de studenten uit het derde bachelorjaar eenmalig een aangepast programma voorzien, dat vermeld is in 2 afzonderlijke modules met de naam ‘Coronamodule in Ba3’, namelijk: ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN, module 1.6. en KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN, module 3.4.

1.2 - Taalverwerving: Russisch

 

1.3 - Taalverwerving: Bulgaars of Bosnisch/Kroatisch/Servisch of Sloveens

 

1.4 - Talen en culturen

 

1.5 - Methode en onderzoek

 

2 - minors

Op te nemen: 15 studiepunten uit 1 minor uit de onderstaande lijst, op te nemen in jaar 2.
Na goedkeuring door de faculteit.

Afwijking van deze beperkte lijst van minors kan slechts zeer uitzonderlijk worden toegestaan na positief advies van de Voorzitter van de Curriculumcommissie volgend op een schriftelijk en grondig gemotiveerd verzoek.

Studenten die de minor Onderwijs gevolgd hebben, kunnen rechtstreeks instromen in de Educatieve masteropleiding.

2.1 - Minor Slavische middeleeuwen in context

 

2.2 - Minor Zuidoost-Europa in context

 

2.3 - Minor Rusland in context

 

2.4 - Minor Tweede Zuidoost-Europese taal

 

2.5 - Minor Onderwijs

 

3 - keuzeopleidingsonderdelen

Op te nemen: 1 module (studietraject) uit de onderstaande lijst.

3.3 - Studietraject zonder buitenlandervaring

 

3.4 - Coronamodule in Ba3