Eerste jaar uit het 3 -jarig modeltraject Mt1 versie 17

Onderwijstaal Nederlands

1 - algemene opleidingsonderdelen

Ingevolge de covid19-pandemie is het onzeker of het buitenlandsemester (eerste semester Ba3) zal kunnen doorgaan; daarom is voor de studenten uit het derde bachelorjaar eenmalig een aangepast programma voorzien, dat vermeld is in 2 afzonderlijke modules met de naam ‘Coronamodule in Ba3’, namelijk: ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN, module 1.6. en KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN, module 3.4.

1.1 - Faculteitsbrede vorming

 

1.2 - Taalverwerving: Russisch

 

1.3 - Taalverwerving: Bulgaars of Bosnisch/Kroatisch/Servisch of Sloveens

 

1.4 - Talen en culturen

 

3 - keuzeopleidingsonderdelen

Op te nemen: 1 module (studietraject) uit de onderstaande lijst.

3.3 - Studietraject zonder buitenlandervaring

 

3.4 - Coronamodule in Ba3