Toegepaste Biologische Wetenschappen

Academiejaar 2019-2020

Opleidingstypes

bacheloropleidingen
masteropleidingen aansluitend op bacheloropleidingen
specifieke lerarenopleiding
masteropleidingen volgend op masteropleidingen
schakelprogramma's
voorbereidingsprogramma's
doctoraten
doctoraatsopleiding Universiteit Gent
Joint Doctoral Training Programme
permanente vormingen
uitwisselingsprogramma
Verkorte bachelors, brugprogramma's en cursuslijsten