Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Academiejaar 2019-2020

Opleidingstypes

bacheloropleidingen
masteropleidingen aansluitend op bacheloropleidingen
educatieve masteropleidingen
verkort traject educatieve masteropleidingen
masteropleidingen volgend op masteropleidingen
schakelprogramma's
voorbereidingsprogramma's
universiteitsbrede keuzevakken
doctoraten
doctoraatsopleiding Universiteit Gent
Joint Doctoral Training Programme
postgraduaatsopleidingen
permanente vormingen
uitwisselingsprogramma
Honoursprogramma's
Verkorte bachelors, brugprogramma's en cursuslijsten