Volledig programma (60 studiepunten) versie 1

Onderwijstaal Nederlands

1 - component leraar

51

1.1 - Programmalijn theoretische vorming18

 

1.2 - Programmalijn vakdidactiek12

 

1.3 - Programmalijn stage15

 

1.4 - Keuzeruimte6

 

2 - masterproef

9

2.1 - Programmalijn educatieve masterproef9