Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de pedagogische wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Academiejaar 2019-2020

Afstudeerrichting: klinische orthopedagogiek en Disability Studies