Profiel van de opleiding

De schakelprogramma’s beogen een evenwichtige studiebelasting voor de studenten. Ze sluiten zo goed mogelijk aan bij de noodzakelijke vaardigheden op academisch niveau zoals vereist in het masterprogramma. Ze sluiten aan bij de actuele tendensen en leggen bruggen tussen de professionele en academische bachelors.

De schakelprogramma’s van 64-67 studiepunten worden aangeboden aan studenten met als vooropleiding een professionele bachelor:

 

De schakelprogramma’s van 87-88 studiepunten worden aangeboden aan studenten met als vooropleiding een professionele bachelor:

Praktische informatie

Zie: www.ugent.be/pp/nl/student