Op te nemen: 5 studiepunten te selecteren uit het volledige studieaanbod van de UGent. Na goedkeuring door de faculteit.