Bachelor of Science in de industriële wetenschappen

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Academiejaar 2019-2020

Afstudeerrichting: bouwkunde