Bachelor of Science in de industriële wetenschappen

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Academiejaar 2019-2020 - Campus Kortrijk

Afstudeerrichting: machine- en productieautomatisering