Toelatingsvoorwaarden

 1. Na onderzoek van de bekwaamheid van de student om de opleiding te volgen:
  • Master in de geneeskunde (180 sp)
    

   Het bekwaamheidsonderzoek vertaalt zich in een stageplan ingediend bij het Agentschap Zorg en Gezondheid en een aanvaardingsattest (ondertekend door de Decaan van de Gentse faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) dat wordt opgesteld voor de arts in kwestie na selectie op grond van de selectiecriteria zoals bepaald door het KB van 16 maart 1999.

  • Master in de geneeskunde (240 sp)
    

   Het bekwaamheidsonderzoek vertaalt zich in een stageplan ingediend bij het Agentschap Zorg en Gezondheid en een aanvaardingsattest (ondertekend door de Decaan van de Gentse faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) dat wordt opgesteld voor de arts in kwestie na selectie op grond van de selectiecriteria zoals bepaald door het KB van 16 maart 1999.

Toelatingsprocedure voor houders van een niet-Belgisch diploma

Houders van een buitenlands geneeskundediploma behaald aan een erkende hogeronderwijsinstelling in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland én die daarnaast ook de nationaliteit hebben van één van deze landen, wenden zich voor de erkenning van het diploma tot het Agentschap Zorg en Gezondheid.  

Houders die niet aan deze beide voorwaarden voldoen, kunnen de gelijkwaardigheid van het diploma aanvragen zoals beschreven op de website van het Agentschap.

De kandidaat-student met een buitenlands geneeskundediploma dient eveneens te beschikken over een stageplan ingediend bij het Agentschap Zorg en Gezondheid en een aanvaardingsattest (ondertekend door de Decaan van de Gentse faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) dat wordt opgesteld voor de arts in kwestie na selectie op grond van de selectiecriteria zoals bepaald door het KB van 16 maart 1999. 

De kandidaat-student met een buitenlands geneeskundediploma neemt best ook contact op met admission@UGent.be. Er wordt dan onder meer nagegaan of de student bijvoorbeeld een toelatingsbrief nodig heeft van de Universiteit Gent in functie van een visum.

Taalvoorwaarden

De taalvereisten voor deze opleiding vindt men op de volgende pagina:

https://www.ugent.be/nl/studeren/masteropleidingen/praktisch/toelating/master/taal.htm