Wet, decreet of Europese richtlijn waaraan de opleiding voldoet

De opleiding voldoet aan de EU-richtlijn 2005/36/EG, en in het bijzonder aan Titel III, Hoofdstuk III, sectie 2, artikel 25. Bovendien is ook het MB van 23/04/2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten zoals gewijzigd van toepassing. 

Afwijking van de academische kalender voor deze opleiding

De onderwijsactiviteiten van alle opleidingsonderdelen (allen jaaropleidingsonderdelen) kunnen doorlopen tijdens de inhaalweek van het eerste semester en tijdens de eerste examenperiode van het eerste semester (uitgezonderd in de periodes vermeld in het OER art. 2, §4).

De onderwijsactiviteiten van alle opleidingsonderdelen van de master in de specialistische geneeskunde (allen jaaropleidingsonderdelen) kunnen doorlopen tijdens de inhaalweek van het eerste semester en tijdens de eerste examenperiode van het eerste semester (uitgezonderd in de periodes vermeld in het onderwijs- en examenreglement art. 2 §4).

Periodegebonden evaluaties eerste examenperiode gaan door van begin maart tot het einde van de eerste examenperiode tweede semester, uitgezonderd in de periodes vermeld in het onderwijs- en examenreglement art. 2 §4. Tijdens deze periode kunnen nog altijd lessen plaats vinden, doch dient de opleidingscommissie er over te waken dat er een voldoende en billijke spreiding/verdeling is tussen deze lessen en de periodegebonden evaluaties; deze lessen vinden hoe dan ook plaats in de reguliere periodes, zoals bepaald door het onderwijs- en examenreglement behoudens afwijkingen toegestaan door het Bestuurscollege.

Periodegebonden evaluaties tweede examenperiode gaan door van het begin van de tweedekansexamenperiode tot het einde van het academiejaar.