Master of Science in de bewegings- en sportwetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Academiejaar 2019-2020

Afstudeerrichting: sportbeleid en sportmanagement