Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Academiejaar 2019-2020

Afstudeerrichting: logopedie