Voorbereidingsprogramma tot Master of Arts in het tolken: combinatie van ten minste twee talen, Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen en Master of Arts in de meertalige communicatie: combinatie van ten minste twee talen

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Academiejaar 2019-2020

Afstudeerrichting: Nederlands, Duits, Turks