Master of Arts in gender en diversiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Academiejaar 2019-2020

(Programma gezamenlijk aangeboden door KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt, Vrije Universiteit Brussel. De student schrijft zich voor deze opleiding in aan Universiteit Gent)