Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Academiejaar 2019-2020

Talencombinatie: Nederlands, Duits, Turks