Toelatingsvoorwaarden

 1. Rechtstreeks:
  • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Russisch
 2. Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit van formele toelatingsvereisten:
  • Bachelor in de toegepaste taalkunde, op voorwaarde dat het gevolgde curriculum overeenstemt met de talencombinatie Nederlands, Duits, Russisch
 3. Na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Italiaans
  • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Spaans
  • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Duits, Turks
  • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Duits
  • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Engels, Russisch
  • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Duits
  • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, specialisatie: Nederlands, Frans, Russisch
 4. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een voorbereidingsprogramma:
  • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Grieks(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
  • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Italiaans(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
  • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Spaans(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
  • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Duits - Zweeds(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
  • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Engels - Duits (de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
  • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Frans - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
  • Bachelor in de taal- en letterkunde, specialisatie: Nederlands - Duits(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding; voor wie de opleiding aan UGent heeft gevolgd, is dit sowieso het geval)
  • Bachelor in de taal- en letterkunde: Duits-film-, theater- en literatuurwetenschap(de trajectbegeleider gaat na of de student per taal aan de nodige vereisten voldoet op grond van het curriculum van de bacheloropleiding)
  • Bachelor in de toegepaste taalkunde, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Duits of het Russisch (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
  • Bachelor in de toegepaste taalkunde: combinatie 2 talen, met een talencombinatie van een basistaal (al dan niet het Nederlands) met het Duits of het Russisch (als de talencombinatie niet is vermeld op het diploma, moet de talencombinatie blijken uit het diplomasupplement)
 5. Op voorwaarde van toelating door de inrichtende faculteit: na het met succes voltooien van een schakelprogramma:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs(de trajectbegeleider gaat na of de student ten minste Duits en Nederlands heeft gevolgd ten belope van telkens 24 studiepunten)

Toelatingsprocedure voor houders van een niet-Belgisch diploma

Informatie over de toelatingsvoorwaarden en -procedure voor houders van een niet-Belgisch diploma vindt men op de volgende pagina: http://www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/inschrijven/internationalestudent

Taalvoorwaarden

De taalvoorwaarden voor de Master of Arts in het vertalen: combinatie van ten minste twee talen wijken af van het standaardniveau van vereiste taalkennis voor Nederlandstalige opleidingen zoals gedefinieerd in het onderwijs- en examenreglement. Voor deze opleiding geldt als vereiste taalkennis:

Nederlands: niveau C1, zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement.

Engels: geen vereiste taalkennis