Profiel van de opleiding

Inhoud

Na het opleidingsprogramma Bachelor in de toegepaste taalkunde (3 jaar)  kies je voor één van de drie eenjarige domeinmasters (vertalen, tolken, meertalige communicatie) of de tweejarige educatieve master. De masteropleiding in het vertalen is één van de drie domeinmasters die volgen op de bachelor in de toegepaste taalkunde. De master staat via een voorbereidings- of schakelprogramma of verkort bachelorprogramma ook open voor andere afgestudeerde bachelorstudenten.

 

In de master vertalen leer je alle mogelijke soorten geschreven teksten omzetten in een andere taal. Vertalen is een gespecialiseerd vak. Wie een vreemde taal goed beheerst, verstaat daarom nog niet de kunst om goed te vertalen. Daarvoor moet je inzicht hebben in vertaalmethodes en gespecialiseerde terminologie en moet je vlot kunnen omgaan met allerhande digitale toepassingen. Je bent typisch iemand die graag creatief bezig is met taal, en je hebt een grote zin voor precisie. Om het vak onder de knie te krijgen, leer je in de bachelor vooral informatieve teksten van relatief algemene aard vertalen. Gaandeweg komen meer gespecialiseerde teksten op tafel: uit de medische, wetenschappelijke, juridische en economische of literaire sfeer. Vertalen leer je in twee richtingen: uit de vreemde taal in het Nederlands en omgekeerd.

 

Onze master in het vertalen kreeg als eerste in Vlaanderen het European Master’s in Translationkwaliteitslabel. Dat label wordt door de Europese Commissie toegekend aan vertaalopleidingen die voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. De master in het vertalen neemt ook deel aan het Erasmusnetwerk Agora, dat de mogelijkheid tot internationale stages wil uitbreiden.

 

Opbouw

Het programma van de master bouwt voort op de vaardigheden, inzichten en kennis die je verworven hebt in de bachelor in de toegepaste taalkunde. Die bagage stelt je in staat je toe te leggen op het vertalen. Het spreekt vanzelf dat je daarvoor een perfecte beheersing van het Nederlands en van je twee vreemde talen nodig hebt.

 

Binnen het pakket Nederlands wordt sterk de nadruk gelegd op teksten herformuleren tot het taalgebruik en de stijl helemaal goed zitten. Bovendien krijg je een praktijkcursus effectief solliciteren, gecombineerd met een sollicitatiedriedaagse op verplaatsing.

 

In de bachelor heb je al kennisgemaakt met de vertaling van algemene teksten zoals journalistieke teksten, columns of brochures. In de masteropleiding leer je meer gespecialiseerde teksten vertalen uit verscheidene domeinen van het maatschappelijke leven. Naargelang je talencombinatie leer je bijvoorbeeld essayistische, literaire, medische, wetenschappelijke, juridische, economische of technische teksten vertalen. Vertalen leer je in twee richtingen: van de vreemde taal in het Nederlands en omgekeerd.

 

Je wordt ook vertrouwd gemaakt met een aantal meer theoretische inzichten, werkwijzen en technologische hulpmiddelen zoals automatische vertaling en andere vertaalsoftware, bruikbare databanken, zoekmethodes etc. Je verdiept je ook in de cultuur en maatschappij van de gebieden waar je twee vreemde talen worden gesproken.

 

Er staat verder nog een keuzevak op het programma. Je kunt een extra vak gespecialiseerde vertaling volgen: audiovisuele vertaling (onder- en boventiteling, nasynchronisatie en audiodescriptie), of lokalisatie (vertalen van o.a. software en videogames), of het technologisch georiënteerde vak Digital Humanities. Ten slotte kun je ervoor kiezen om je kennis van het Engels, Frans of Duits op te frissen. Je kunt ook een cursus gespecialiseerde vormen van vertaling volgen: audiovisuele vertaling (onder- en boventiteling, nasynchronisatie en audiodescriptie), taaltechnologie, lokalisatie (vertalen van o.a. software en videogames), vertaling tussen twee vreemde talen enz.

 

Voorts werk je een stage af bij een vertaalbureau of bij een vertaalafdeling van een profit- of non-profitorganisatie. Zo ervaar je aan den lijve hoe druk het er in de beroepswereld aan toe kan gaan, wat de normen van vertaalafdelingen zijn, wat opdrachtgevers verwachten, hoeveel variatie het vertaalwerk met zich brengt, welke soorten teksten worden vertaald, tegen welk tempo, met welke hulpmiddelen enz. Je kunt ook opteren voor SBP (small business project): je richt dan met een team je eigen vertaalbureau op, stelt een businessplan op, werkt met reële opdrachtgevers en voert een volledige vertaalopdracht uit.

 

De kroon op het werk wordt je masterproef. Je krijgt een keuze aan onderwerpen aangeboden in de diverse domeinen die het vertalen aanbelangen. Je kunt aspecten van het vertaalproces onderzoeken (op grond van bestaande vertalingen of eventueel van een eigen vertaling), de relatie tussen bron- en doeltekst bestuderen, de vertaalprocedures eigen aan gespecialiseerde tekstsoorten bespreken of de technische hulpmiddelen die vertaling ondersteunen kritisch onderzoeken. Ook terminografische, culturele of talige onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod kwamen, behoren tot de mogelijke thema’s van je masterproef. Je bewijst dat je zelfstandig informatie kunt opzoeken en verwerken, dat je daar iets ‘nieuws’ van kunt maken, dat je problemen op een systematische en creatieve manier weet op te lossen. Je masterproef is een eigen werk waarin je bewijst inzicht te hebben in specifieke vertaalcompetenties en -processen.

 

Arbeidsmarkt

Voor vertalen kies je als je zelfstandig vertaler wilt worden of aan de slag wilt als medewerker van een vertaalbureau of van een vertaalafdeling in een internationaal bedrijf. Je kunt je verder specialiseren als beëdigd vertaler, terminoloog, vertaler-revisor, ondertitelaar of je kunt vertaalwerk combineren met copywriting. Er komen ook steeds meer technologisch-georiënteerde uitdagingen, zoals de ontwikkeling van vertaalsoftware of het beheer van meertalige websites. Vertalers beheersen dus niet alleen vreemde talen, ze zijn getraind om complexe tekstsoorten te vertalen en te reviseren, en het volledige vertaalproces te organiseren. Ze kunnen de methoden en technieken eigen aan de vertaalpraktijk ook kritisch benaderen in het kader van wetenschappelijk onderzoek.