Doelstellingen en eindtermen

De masteropleiding in het vertalen is één van de drie masters die volgen op de bachelor in de toegepaste taalkunde.
Vertalen is een gespecialiseerd vak. Wie een vreemde taal goed beheerst, verstaat daarom nog niet de kunst om een geslaagde vertaling te maken. Daarvoor moet je inzicht hebben in vertaalmethodes, vertaalstrategieën en vertaaltechnieken; je moet gespecialiseerde termen kunnen opzoeken, bronnen kunnen raadplegen en op de hoogte zijn van elektronische hulpmiddelen zoals vertaalgeheugens en databanken. Die inzichten verwerf je tijdens de opleiding master in het vertalen.
De opleiding biedt je tegelijk een degelijke academische vorming (kritisch inzicht verwerven in het waarom) en een praktijkgerichte voorbereiding op de beroepswereld (concrete training van het hoe).

Zie verder: rubriek opleidingscompetenties