Op te nemen: 30 studiepunten uit 1 tot 2 modules uit de onderstaande lijst. Na goedkeuring door de faculteit.

De studenten die in de bachelor de minor Onderwijs van 15 stp reeds hebben opgenomen, kiezen in dit programma nog 30 stp in de module Vrije keuze.

De studenten die in de bachelor de minor Onderwijs van 15 stp niet hebben opgenomen, kiezen in dit programma de module Onderwijs van 15 stp en daarnaast nog 15 stp uit de module Vrije keuze.

1.2.1 - Onderwijs15

 

1.2.2 - Vrije keuze