Op te nemen: 30 studiepunten te selecteren uit de onderstaande lijst. Na goedkeuring door de faculteit.
NrCursusRefSemesterMt1Mt2VakgroepLesgeverContactStudietijdSP
1Wijsgerige vraagstukken in de levenswetenschappen21LW01Gertrudis Van de Vijver451505
2Wetenschapsgeschiedenis21LW01Maarten Van Dyck451505
3Metafysica21LW01Leen De Vreese451505
4Grondige studie van vraagstukken in de kennisleer11LW01Maarten Van Dyck451505
5Grondige studie van vraagstukken in de logica21LW01Joke Meheus451505
6Grondige studie van vraagstukken in de wetenschapsfilosofie11LW01Erik Weber451505
7Grondige studie van vraagstukken in de wijsgerige antropologie11LW01Farah Focquaert451505
8Grondige studie van teksten uit de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte11LW01Danny Praet451505
9Grondige studie van teksten uit de moderne en hedendaagse wijsbegeerte11LW01Gertrudis Van de Vijver451505
10Grondige studie van vraagstukken uit de ethische theorievorming11LW01Kasper Raus451505
11Grondige studie van vraagstukken uit de sociale en politieke filosofie11LW01Sigrid Sterckx451505
12Seksuele en relatie-ethiek [en] 21LW01Tom Claes451505
13Bio-ethiek11LW01Guido Pennings451505
14Wereld-ethiek [en] 11LW01Lisa Diependaele451505
15Niet-westerse wijsbegeerte [en] 11LW21Marie-Hélène Gorisse451505
16Filosofie van de moderne en hedendaagse kunst11LW01Bart Vandenabeele501505