Op te nemen: 6 studiepunten vrij te kiezen uit één of meerdere modules uit de onderstaande lijst. Na goedkeuring door de faculteit.

2.4.1 - Module 1: lijst van keuzevakken

 

2.4.2 - Module 2: een bijkomende vakdidactiek

 

2.4.3 - Module 3: een bijkomende stage

 

2.4.4 - Module 4: een onderwijsgerelateerd keuzevak