Volledig programma (120 studiepunten) versie 1

Onderwijstaal Nederlands

1 - component domein

60

Als er geen aanduiding van modeltrajectjaar naast een opleidingsonderdeel staat, beslist de student in functie van het curriculum/het programma welke gekozen opleidingsonderdelen in het eerste of tweede modeltrajectjaar worden opgenomen.

1.1 - Algemene vakken30

 

1.2 - Keuzemogelijkheden30

 

2 - component leraar

36

Als er geen aanduiding van modeltrajectjaar naast een opleidingsonderdeel staat, beslist de student in functie van het curriculum/het programma welke gekozen opleidingsonderdelen in het eerste of tweede modeltrajectjaar worden opgenomen. Een stagevak kan enkel opgenomen worden als de corresponderende vakdidactiek al gevolgd is, of gelijktijdig gevolgd wordt.

2.1 - Programmalijn theoretische vorming12

 

2.2 - Programmalijn vakdidactiek6

 

2.3 - Programmalijn stage12

 

2.4 - Keuzeruimte6

 

3 - masterproef

24
NrCursusRefSemesterMt1Mt2VakgroepLesgeverContactStudietijdSP
1MasterproefJLW01Danny Praet3060024